Invitasjon til årsmøte 2018

Ranheim Toppfotball inviterer alle våre medlemmer til årsmøte, torsdag den 1 mars kl 1700 på Ranheim Klubbhus.

Annonse:

Fullstendig sakliste, årsberetning med regnskap i revidert stand, rapport fra kontrollkomite, regnskap fra klubbens selskap og innkomne forslag vil være tilgjengelig på våre hjemmesider senest tirsdag den 20 februar. De kan også hentes på klubbhuset på Ranheim for de som ikke har tilgang til Internett.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøte, det vil si 15 februar.Forslag sendes til post@ranheimfotball.no merk emnefeltet "forslag til årsmøte 2018"

For å legge forholdene best mulig til rette for en god gjennomføring, oppfordrer vi flest mulig til å gi beskjed om de kommer på årsmøte vi e-post: post@ranheimfotball.no.

Med vennlig hilsen

Ranheim Toppfotball

Annonse fra Eliteserien: