Invitasjon årsmøte 2019

Ranheim Toppfotball inviterer alle våre medlemmer til årsmøte, tirsdag 5.mars kl 19.00 på Ranheim Klubbhus.

Annonse:

Fullstendig sakliste, årsberetning med regnskap i revidert stand, rapport fra kontrollkomite, regnskap fra klubbens selskap og innkomne forslag vil være tilgjengelig på våre hjemmesider senest onsdag den 27.februar. De kan også hentes på klubbhuset på Ranheim for de som ikke har tilgang til Internett.

Vi minner om at forslag til saker må være oss i hende senest to uker før årsmøte, det vil si 18.februar. Forslag sendes til post@ranheimfotball.no merk emnefeltet "forslag til årsmøte 2018"

For å legge forholdene best mulig til rette for en god gjennomføring, oppfordrer vi flest mulig til å gi beskjed om de kommer på årsmøte via e-post: post@ranheimfotball.no.

Med vennlig hilsen

Ranheim Toppfotball

Annonse fra Eliteserien: