Vi skal bli gode sammen!

Hvor godt kjenner vi oss selv og hverandre?

Annonse:

Vi jobber med kultur hver eneste dag. Kommunikasjon er viktig, hvordan kommuniserer vi med hverandre og hvordan er vi i stand til å utfordre oss selv på hvem vi er og hvordan vi opptrer i møtet med andre?

Marianne Danielsen er Nestleder i Styret og Daglig leder i Engasjert Byrå.  Onsdag etter trening ledet hun en seanse med alle spillerne der kommunikasjon sto på agendaen.

Hva er det JEG kan kontrollere, hva er det JEG kan påvirke og hva er det JEG ikke kan påvirke.

Gutta var gjennom flere øvelser som tydeliggjorde hvilken atferd man har, hva som kjennetegner atferden og gjennom det fikk vi et enda tydeligere bilde på sammensettingen av personligheter i spillergruppa.

En meget interessant og viktig seanse som bevisstgjør hver enkelt på hvordan egne forestillinger og atferd virker inn på personlig utvikling og utvikling av laget. Et godt lag skal inneholde komplementære personligheter med ulik atferd.

Etter denne seansen har alle gutta et forhold til fargene blå, rød, gul og grønn. Det er fargene som sier noe om hva som kjennetegner deg, dermed har vi enda et viktig verktøy i hverdagen på veien mot å ta 3 poeng hver eneste søndag.

Suksess starter med kultur.

Annonse fra Eliteserien: