Ansatte

Administrasjon

Frank Lidahl, Daglig leder / 990 14 948
Ivar A Sandvik, Administrativ leder og arr.sjef / 916 87 920
Andreas Stålby, Økonomimedarbeider / 934 59 852

Styret

Frank Angelvik , Styreleder / 
Marianne Danielsen, Nestleder / 950 70 845
Arve Lauritsen, Vara / 907 26 645
Odd Guldbrandsen, Vara / 905 09 188

Mediautvalg

Christian Lauritsen, Mediesjef / 916 90 756
Kenneth Iversen, Journalist / 452 78 377

Supporterklubb

Thomas Mostervik, Leder / 456 15 572

Annonse: