Salmar

SalMar har en uttalt forretningsmessig ambisjon om å være verdens beste oppdrettsselskap.
Visjon er: «Passion for Salmon».

FAKTA