Lagspresentasjon: Gutter 13

Hver av de 28 lagskullene i Ranheim Fotball lager en presentasjon av sitt lag, som vi presenterer med jevne mellomrom.

Annonse:

Gutter 13 år er et flott fellesskap bestående av 41 spillere, 12 trenere og lagleder. Gjennom vinteren har laget trent mye sammen, og har gjennom tiden tatt mange steg videre i fotballutviklinga. 

Se video nederst i saken

På trening og i treningskamper har trenere og spillere fokusert på kollektivt forsvar, press og sikring. Vi er opptatt av gjenvinning av ball, og være tette og kompakt.

Vi har hatt mye randoøvelser med stort fokus på bevegelser i forhold til ballfører, sette opp vinkler/trekanter, skape gode pasningsalternativer som har ført til at vi har blitt flinkere til å holde ball i laget.

Gjennom mange treningskamper nå har vi hatt fokus på rolle og rollekrav. 

Vi opplever å sammen har klart å skape en trygg og god arena for mestring og utvikling av unge gutter som elsker fotball, vil utvikle seg som mennesker og har et dunkende Ranheimshjerte.

Annonse fra Obos-ligaen: