Ranheim Kvinner utvikler seg videre med posisjonsspill

Vi har tatt en prat med en av de nye trenerne i Ranheim, Bjarte Guttormsen (24 år), som er Hovedtrener for Kvinne senior, om veien videre mot forhåpentligvis sesongstart 2021.

Annonse:

Bjarte Guttormsen betraktes som en av Trondheims mest spennende unge trenerne med en klar og tydelig filosofi og retning til tross for sin unge alder. På feltet er Bjarte nådeløs i jakten etter fremgang og kvalitet.

Bjarte kommer opprinnelig fra Steinkjer, har UEFA B-lisens, og flyttet til Trondheim for å gjennomføre lektorstudiet ved NTNU.

Dette er din første sesong i Ranheim, kan du fortelle oss hva som brakte deg til klubben, og hvorfor du valgte Ranheim for din videre trenerutvikling?

Det var egentlig en «no-brainer» da Ranheim ringte og lurte på om jeg kunne tenke meg å komme dit. Mange kjente ansikter fra før, samt at jeg i tillegg hadde hørt at det er et nydelig utviklingsmiljø for trenere. 

Etter å ha trent et G19 lag skal du nå trene et kvinne seniorlag. Er det noen forskjeller mellom det å trene gutter og jenter?

Tror det er mye hva man gjør det til selv. Jeg stiller samme krav til jentene som jeg gjør til guttene, og jeg føler responsen fra spillerne er lik.

Hva er din trenerfilosofi?

Utvikling gjennom erfaring. Jobben min som trener er å gi spillerne nok knagger til å henge ulike læringsmomenter på. Vi jobber mye i et med-/motspill, og veldig sjeldent med isolert trening. Jeg mener at trening bør være så lik kampsituasjoner som overhodet mulig, så jobben min er å gjøre alt mest mulig likt kamp, slik at det blir enklest mulig for spillerne å gjenkjenne ulike situasjoner. 

Hva er posisjonsspill, og hvilke fordeler gir det kontra den noe mere tradisjonelle trønderske «metoden»?

Posisjonsspill kan defineres som veldig mye, men kort sagt kan man beskrive det som strukturert ballbesittelse. 

Tradisjonelt sett i Trøndelag er det en tendens til at "possessionøvelser" ikke er noe særlig kamplike - da de verken har en kamplik struktur (posisjoner) eller en gitt retning. Enkelt sagt "Possession» uten retning er meningsløst. I dette menes at øvelsene som brukes må gjenspeile kamplike situasjoner, slik at man får trent mest mulig kamplikt. 

Posisjonsspill må ikke forveksles med "possesion", da ballinnehavet i seg selv ikke er hensikten, men et virkemiddel for å kontrollere og vinne kamper. 

I år er det også tatt inn mange aspekter fra posisjonsspillet i den videre utviklingen av Ranheim Kvinner. Har det vært en utvikling siden oppstarten, og hva er blitt bedre?

Man ser at i den alderen jentene er i må man ofte bruke en del tid på innlæring av individuelle og relasjonelle konsepter i starten. Første perioden brukes til å gjøre spillerne mer funksjonelle. I denne perioden trener man på viktige ting som kroppsstilling, riktig fot og blikk. 

I innlæringen av posisjonsspillet vil man gjøre en del feil, både individuelt, men også som lag. Dette er noe vi har erfart, men samtidig har det vært en uvurderlig del av læringsprosessen til jentene. Etter at vi nå har stått i dette over lengre tid, ser man at jentene har økt sin forståelse for hvordan man skal spille som lag. Dette har ført til at også enkeltindividene har fått blomstre.

Vi ser, som en direkte konsekvens av treningsmetoden vår, at jentene har blitt tryggere med ballen, og mye mer involvert i spillet. Både på trening og i kamp. 

Når forståelsen og vår fotballs ABC ligger i ryggmargen til jentene, vil de ha muligheten til å forstå spillet og utvikle seg på et høyere nivå. 

Hva er viktigst i forbindelse med utviklingen av unge fotballspillere, og hvordan?

Jeg mener det viktigste i utviklingen av unge fotballspillere handler om å gi dem muligheten til å gjøre seg erfaringer i kamplike situasjoner. La spillerne utfolde seg, samtidig som de etter hvert får flere knagger som kan hjelpe dem å løse flere og mer komplekse situasjoner. 

Hva bør Ranheim som klubb bli bedre på de neste årene?

Kommer veldig an på hva Ranheim som klubb ønsker. Ønsker Ranheim som klubb et kvinnelag høyere opp i divisjonssystemet (noe som kanskje bør bli en ambisjon), så burde man som klubb gjøre seg enda mer attraktiv for nye spillere - men ikke minst også jobbe med å gjøre det mer attraktivt for jentespillerne som per dags dato er i klubben. Det er en del sårbare årganger som kommer opp på kvinnesiden de neste årene. Skal man få til å beholde dem, samt få inn nye, så trengs det en god satsingsstrategi. Vi er på riktig vei for å kunne klare en slik ambisjon.

Vi ønsker vår nye og joviale trener fra Steinkjer lykke til videre!

Annonse fra Obos-ligaen: