Byggestart Ranheim Aktivitetshall

Ranheim IL har nå inngått avtale om bygging av ny fleridrettshall, paraidrettssenter og parkeringskjeller på idrettsanlegget øst for klubbhuset.

Annonse:

Styreleder i Ranheim IL Rune Venås og adm. dir. Terje Broli i Backe Trondheim AS har nå signert en totalentreprisekontrakt med verdi på 120 millioner kroner. Hallen vil, når den er ferdig i/ved årsskiftet 2021/22, få 5 aktivitetsflater og klubbhus, og vil bli tilrettelagt som Norges første paraidrettssenter.

Anlegget omfatter videre en underetasje med ett garderobesett for fotballanlegget, driftsgarasjer, lager og parkeringsanlegg for 75 biler. Samlet prosjektkostnad er ca. 140 mill. NOK inklusive mva.

Rune Venås sier at for klubben er prosjektet et stort finansielt løft som vil kreve mye av organisasjonen, men også avgjørende for klubbens ambisjon og samfunnsansvar om å gi et godt tilbud lengst mulig til flest mulig av bydelens barn og ungdom. Venås understreker at det gode samarbeidet med Trondheim Kommune om drifts- og finansieringsavtaler samt kommunale garantier for lån, er avgjørende for realiseringen av prosjektet.

Prosjektet har hatt en lang utviklingsfase gjennom de siste 3 årene bestående av en intern arbeidsgruppe av ildsjeler med Arnfinn Semmingsen, Svein Gunnar Reppe og Steinar Vorvik som primus motorer for funksjonelt innhold i anlegget og hvor klubbens daglige leder Arne Kristian Fredriksen ivaretar prosjektledelsen.

Arne Kristina Fredriksen informerer om at når prosjektet nå kommer i utførelsesfase er det behov for å styrke byggherrens faglige prosjektledelse. Ranheim IL har inngått en samarbeidsavtale med Overvik/Selmer Holding AS hvor klubben får bistand til prosjektledelse i hallprosjektet, mens klubben bistår med idrettsfaglig utvikling av idrettsanlegg knyttet til bolig- og skoleutbygging på Overvik. Nye inne- og utendørsflater på Overvik vil på sikt gi bydelen sårt tiltrengte aktivitetsflater i en av Norges hurtigst voksende bydeler.

Behovsvurderingene for anlegg i bydelene i Trondheim Øst er foretatt i samarbeid med Charlottenlund SK, Strindheim IL og med tett dialog med idretts- og særkretser og kommunen som et samspill mellom Idrett, Kultur, Offentlig sektor og Næringsliv (IKON).

Hvis alt går som planlagt kan det være en ny midlertidig 11-er kunstgressbane på plass allerede i 2021.

Annonse fra Obos-ligaen: