De møttes en søndag

Lørdag 16.februar avtalte de å møtes neste formiddag i bakken ved Rønningen. Lite kunne de vel ane, denne gruppen av ivrige skiløpere, at møtet søndag klokken 10 skulle få slike følger.

Annonse:

Dette er utdrag fra jubileumsboka til Ranheim IL "Idrett gjennom 100 år". Skrevet av Jon A.Larsen i forbindelse med 100 års markering for 20 år siden. 

Nå, 100 år senere, vet vi det  og feirer det. 17 unge menn meldte seg på, konsituerende generalforsamling ble holdet umiddelbart, og før søndagen var omme hadde Ranheim gjort sin inntreden i organisert norsk idrett. Jernet hadde vært varmt lenge, utolmodig ungdom hadde forlengst fått smaken på det som allerede var i ferd med å bli den nye folkebevegelsen. Nå var det på tide å smi. Det skjedde her på Ranheim alle andre steder: Noen snakket sammen. Det blir gjerne resultater når hoder stikkes sammen, noen kortvarige, noen varige. De 17 skiløperes avtalte søndagstreff i Ranheimsmarka har fått hundreårige følger, foreløpig.

Det de 17 hadde i tankene og som de egentlig realiserte, var en skiklubb. Var de fremsynte, elle var det mer eller mindre en tilfeldighet at navnet helt fra første dag ble Ranheim Idrætslag? Noen nye idrettsgrener ble det i alle fall ikke den første tiden, bort sett fra det de første protokollene omtaler som "litt turning". Og selvsagt mye skyting, etter sammenslåingen med skytterlaget på Ranheim.

Framsynte eller ikke, mannfolkene bak Ranheim Idrætslag var ikke annerledes innstilt enn andre menn ved inngangen til det 20.århundre. Som den naturligste tin  av verden kunne de for eksempel vedta følgende innledning til paragraf 2 i lagets lover: "Som aktive medlemmer kan optages mænd og mandlig ungdom fra Strindens herred - i almindelighet ingen under 16 år. Dog kan bestyrelsen efter enstemmong beslutning i undtagelsestilfelde tilstede yngre folk adgang til laget." 

Kvinner kunne bli tatt opptatt som betalende passive medlemmer. Idretten var ikke anneledes enn det samfunnet den eksisterte i. Det har den aldri vært.

Og fest hørte til, som skrevet i dette møtereferatet fra 1904: "En fest ble bestemt å avholde når premieutdelingen skulle være. Formanden fremholdt om der skulde være tody eller om medlemmene vilde der skulle være øl, for ham syntes det være mere arbeide med tody. Det ble bestemt at have ølfest, men kun for foreningens medlemmer."  Idretten er unektelig blitt noe mer alvorspreget 100 år etter dette medlemsmøtet.

Ranheim fikk sin fotballavdeling først i 1919. Og som et kuriosum: Året etter søkte laget om opptagelse i den nystiftede Sør-Trøndelag Fotballkrets, søknaden blir avslått (!) Ett lag fra Strindens herred var nok, mente man på kretshold. 

1921: Kontrakt for idrettplassen legges frem på medlemsmøtet og blir godkjent. Ranheim Papirfabrikk A/S stiller et område på "Sannan" til disposisjon. 5.juni: Ranheim IL spiller sin første dokumenterte fotballkamp, vinner 5-0 over Steady B. fra Trondeim.

Annonse fra Obos-ligaen: