Grønn sone første halvår 2020

Ranheim har da vært i grønn sone siden våren 2018 etter lisensrapportinga.

Annonse:

Toppklubbenes regnskaper fra første halvår 2020 viser at koronapandemien påvirker fotballen svært negativt.

Regnskapstallene til toppklubbene viser et betydelig inntektsbortfall som bare delvis er kompensert gjennom krisepakkene fra myndighetene.

- Koronaen har rammet inntektssiden hardt i norsk fotball. Dette er tall som gir grunn til bekymring på både kort og lang sikt. Jeg glad for at majoriteten av klubbene har justert ned kostnadssiden. Sammen med krisepakkene fra regjeringen bidrar dette til å dekke deler av inntektsbortfallet i 2020. Likevel vil vi se blodrøde tall ved slutten av året. Vi deler våre klubbers bekymring om at kompensasjonsordningene ikke dekker bortfall av sponsor- og reklameinntekter, en inntektspost som står for rundt 40 prosent av de totale inntektene til klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen. Vi er fortsatt midt i en pandemi. Slik situasjonen er nå er det fortsatt utfordrende tider for klubbene, spesielt med tanke på neste sesong. Jeg håper derfor samarbeidspartnere og supportere fortsetter å støtte opp om klubbene også neste år. Sammen med røde tall i år, er dette kritisk for utviklingen av norsk fotball, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Regnskapstallene per 30. juni viser at Eliteserien og OBOS-ligaen samlet har et inntektsbortfall på over 221 millioner første halvår, målt mot samme periode i fjor. Regnskapstallene inkluderer ikke midler fra krisepakken del 2 for frivilligheten og idretten, da denne hadde søknadsfrist 15. september. Krisepakken dekker 70 prosent av blant annet tapte billetter og kampdagsinntekter.

Dette er en total inntektsnedgang på over 26 prosent. Det største bortfallet er kampbillettinntekter som har en nedgang på nesten 88 prosent. Andre kampdagsinntekter har et bortfall på 69 prosent målt mot samme periode. I kroner er det reklame- og sponsorinntekter som har størst bortfall etter kampbillettinntekter, med et bortfall på 66 millioner (20,8 prosent).

Les hele presentasjonen her

Klubbene har til dels maktet å justere kostnadene ned med tiltak som permitteringer, reduserte aktivitetskostnader og nedskalerte arrangementskostnader. Kostnadssiden er justert ned med 24,9 prosent fra samme periode i fjor.

I andre halvår 2020 vil utbetalinger fra krisepakke 2, som gjaldt for perioden fra 12. mars til 31. august, regnskapsføres. Klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen har fått utbetalt totalt 110 millioner kroner. Dette medfører at de økonomiske effektene av pandemien ikke er så dramatiske som de kunne blitt.

- Det er vi fornøyd med og det er i henhold til de målene vi jobber etter som klubb, avslutter klubbleder Frank Lidahl, og legger til: - Likevel er det et vanskelig år komme gjennom økonimisk mtp pandimien som for alle andre klubber og bedrifter.

Annonse fra Obos-ligaen: