Kolbjørn Selmer valgt til ny Styreleder

Årsmøtet gjennomført med god oppslutning.

Annonse:

Det har ikke vært en vane med mer enn 20 deltagere på klubbens årsmøte, det var derfor særdeles hyggelig å registrere 36 deltagere – hvorav 31 stemmeberettigede.

Årsmøtet ble gjennomført med god energi i rommet. Årsresultatet for 2022 viste minus 2,6 mill. Vi gikk over på samlede kostnader mot budsjett. Avvikene på inntektssiden var tabellplassering og mindre andel av medieavtalen, samt spillersalg. Dette ble gjennomført rett på nyåret og bokføres dermed i 2023. I tillegg var det av- og nedskrivninger på drøye 1,4 mill i 2022. Om man ser spillersalg  januar opp mot 2022 og av- nedskrivningene som ikke virker inn på likviditeten, ble likviditeten totalt sett svekket med rundt 400.000,- per 31.12.22.
 

Budsjettet for 2023 ble lagt frem og viste inntektsmål på samlet drøye 31 mill. Herunder en stor økning på inntektsposten ‘andel medieavtale’ og at spillersalg gjennomført i januar bokføres dette året. Budsjetterte kostnader er 29 mill. Med mulighet for det nye styret til å gjøre vurderinger på kostnadssiden vurdert opp mot utvikling av inntekter.

Fra det eksisterende styret ble Styreleder Lars Asle Einarsen takket av, det samme ble styremedlemmene Kent Nergård, Harald Martin Brattbakk og Øyvind Storflor, samt Varamedlem Geir Mæland. Alle sammen har gjort en meget god innsats for klubben og vi håper å se alle som en del av klubben også fremover.

Kolbjørn Selmer ble klappet inn som ny Styreleder. Det samme ble nye styremedlemmer i Ståle Bratseth og Rune Venås, samt Varamedlemmene Lena Dahle Iversen og Arve Lauritsen.

Nå ser vi vi frem mot å fortsette det gode arbeidet som er påbegynt i 2023 og angripe sesongstarten offensive og sterke i troen på at dette blir et godt Ranheim-år på alle områder.

Det nye Styret ser slik ut:

Styreleder: Kolbjørn Selmer
Nestleder: Frank Angelvik

Styremedlemmer:

  • Marianne Kartum
  • Dag Svinsås
  • Eva Annie Svendsen
  • Ståle Bratseth
  • Rune Venås

Varamedlemmer:

  • Lena Dahle Iversen
  • Arve Lauritsen
Annonse fra Obos-ligaen: