Møte med verdipartner MOT

Onsdag fikk spillerne et tettere forhold til MOT.

Annonse:

Etter trening onsdag var det treff med MOT. Rune Skanke i MOT ledet seansen som gir gutta større eierskap til MOT som verdipartner og innsikt i hva MOT er.
Hvordan vi alle hver dag kan virke som ambassadører og utgjøre en forskjell ovenfor andre.

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det skjer gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

Ranheim er ambassadører for MOT og våre folk skal være rollemodeller i møtet med andre mennesker. MOT-ambassadørene er profilerte forbilder innenfor idrett og kultur. De bidrar til å styrke ungdoms livskvalitet med sitt MOT-engasjement og gjennom at de bærer MOT-logoen med stolthet. MOTs ambassadører styrker MOT som merkevare.

Sammen med MOT vil vi engasjere oss i flere aktiviteter, ikke minst inn mot skoler øst i Trondheim.

Annonse fra Obos-ligaen: