Sertifisert som Kvalitetsklubb

På en ellers tung dag poengmessig for a-laget kan vi glede oss over Fotballavdelingens tildeling som kvalitetsklubb i går kveld.

Annonse:

Dette er en hyggelig dag for Ranheim Fotball, og spesielt for fotballavdelingen som legger til rette for fellesskap, glede og utvikling for 850 barn og unge i Ranheim hver dag. Tidligere i sommer ble Ranheim ILs fotballavdeling godkjent som NFF Kvalitetsklubb. Nå har klubben mottatt det synlige beviset på det.

NFF Kvalitetsklubb er et nasjonalt klubbutviklingskonsept som ble startet i 2014. Konseptet har til hensikt å gi klubbene verktøy til å bygge en sterkere klubbidentitet, tydeligere struktur og høyere kompetanse. Alt for å skape best mulig aktivitet i trygge rammer for barn, unge og voksne i klubben. For å bli en NFF Kvalitetsklubb må klubben tilfredsstille et sett av kriterier innenfor områdene aktivitet, organisasjon, kompetanse og verdier.

NFF sier følgende om klubben:

Ranheim har vært igjennom en rivende utvikling de siste 5 årene. Gjennom en bevisst og tydelig utviklingsstrategi har klubben bygget og implementert en rekke viktige styringsverktøy og en solid organisasjon.

Ranheim er i dag en klubb- og lederstyrt klubb som driver sin aktivitet på godt forankrede klubbverdier om fellesskap, glede og utvikling – FOR ALLE. Klubben har etablert et forbilledlig sportslig planverk som beskriver hvordan man omsetter klubbverdiene i praksis og hvordan man skal trene og spille fotball. Klubben har jevnlige møteplasser for både trenere, lagledere og dommerne. Klubben har flere trenerveiledere som følger opp andre trenere i både barne- og ungdomsfotballen.

Gjennom bevisst satsning har antall jenter i klubben økt kraftig og utgjør i dag nesten 40% av de aktive. I dag har klubben 14 UEFA B-lisensierte trenere – det høyeste antallet av alle klubber i Trøndelag. Alt dette har skapt en klubbkultur som er attraktiv og god å være en del av både som spiller, trener og frivillig.

Norges fotballforbund gratulerer Ranheim med vel fortjent Kvalitetsklubb-status, og ser fram til å fortsette samarbeidet med klubben innenfor flere utviklingsområder.

For å dele ut det synlige beviset på at Ranheim Fotball er blitt sertifisert som Kvalitetsklubb var fotballpresident Terje Svendsen og daglig leder i NFF Trøndelag Jan-Roar Saltvik, som i tillegg har vært klubbens veileder igjennom kvalitetsklubbprosessen, tilstede.

Fra fotballavdelingen var styreleder Håvard Ranum, sportslig leder Christoffer Hansen og utviklingsleder Frank-Robert Saltvik som mottok de synlige effektene fra NFF.

Vi gratulerer spesielt fotballavdelingen med god og viktig innsats for klubben vår de siste årene.

Annonse fra Obos-ligaen: