Utfordrerne gutter med oppstart

Mens utfordrerne jenter med utsatt start.

Annonse:

NFF Trøndelag og Ranheim Toppfotball har etter en helhetlig vurdering valgt å utsette oppstarten av «Utfordrerne - Jenter».


Vi vil komme tilbake på et senere tidspunkt med ytterligere informasjon om oppstart av denne viktige aktiviteten for trøndersk jente- og kvinnefotball.

Den planlagte aktiviteten for «Utfordrerne - Gutter» iverksettes 15.oktober 2021.

Annonse fra Obos-ligaen: