Klubbens personer

Annonse:

Administrasjon

 

Styret

Kolbjørn Selmer, Styreleder 
Frank Angelvik, Nestleder / 924 27 372, 
Marianne Kartum, Styremedlem / 481 56 650, 
Rune Venås, Styremedlem / 907 83 473, 
Dag Svinsås, Styremedlem / 916 72 525, 
Ståle Bratseth, Styremedlem / 958 42 144, 
Eva Annie Svendsen, Styremedlem / 915 44 303, 

Vara: 

Lena Dahle Iversen, / 415 64 173, 
Arve Lauritsen / tlf 907 26 645, 


Valgkomitéen:
Mari Haugen (Leder)
Steinar Rokkones
Thomas Mostervik
Anne Sofie Hunstad

Kontrollutvalg:
Thomas Berg( leder)
May Helen Kjenner
Jens Juberg
Varamedlem
Dag Kløvjen

Supporter

Veronica Cecilie Sandor, SK / 454 85 766

Annonse fra Obos-ligaen: