Bærekraftig lokalsamfunn

Gjennom fotballen skaper Ranheim som klubb stor aktivitet i nærmiljøet.

Annonse:

Vi vil gjøre en positiv forskjell og gjennom våre handlinger vil vi være en viktig samfunnsaktør i bydelen. Aktiviteter i samspill med lokalsamfunnet vil bl.a være Lutelvfestivalen med det store Andeløpet. Dette arrangeres i samspill med klubbens frivillige og samarbeidspartnere.

Vi skal arrangere to fotballgudstjenester i året. Dette i samspill med Ranheim menighet, lokale musikere, ansatte i klubben og med lokalsamfunnet.

Samfunn og Bærekraft skal også sammen med nærpoliti og nærskoler samarbeide rundt de utfordringer vi har med ungdommer, skole og nærmiljø.

Annonse fra Obos-ligaen: