Tilrettelagt fotball

Ranheim Royals feiret i 2022 sitt 25 års jublileum og er en viktig del av fotballfamilien på Ranheim.

Annonse:

Ranheim Royals praktiserer på eksemplarisk vis de grunnverdier som Ranheim Fotball står for, nemlig «Glede, lidenskap, fellesskap og utvikling». For Ranheim Royals handler det om å skape de beste rammer for utøverne på trening og i kamp, der absolutt alle skal ha mulighet til å mestre. Fair Play er i fokus og det skal legges til rette for de gode fotballopplevelsene.

I aktivitet med Ranheim Fotball Topp skal Ranheim Royals ha 6 trenerveiledninger for trenere/ledere tilknyttet Ranheim Royals. A-laget skal være til stede på minst ett av Ranheim Royals sosiale tilstelninger og Royals skal inviteres til 2 stk seriekamper med A-laget på Extra Arena med Samfunn og Bærekrat som vertskap. 

Samfunn og Bærekraft skal også være til stede på Ranheim Royals jule og sommeravslutning samt være tilstede og bidra under arrangementer som spilldager og cup for tilrettelagt fotball i kretsen.

Ranheim Royals har en fantastisk spillergruppe og støtteapparat som virkelig oser av spillerglede og engasjement. For Royals handler ikke tilrettelagt om utviklingshemning, men om utviklingsfremming.

Annonse fra Obos-ligaen: