Våre verdipartnere

Kirkens Bymisjon og MOT

Annonse:

Kirkens bymisjon har i mange år vært en viktig verdipartner for Ranheim Fotball.

Dette ønsker vi å utvikle og forsterke gjennom aktiviteter som understøtter verdien å bygge gode fellesskap. Ranheim Fotball Topp, A-laget skal gjennom sesongen besøke Vår Frue Kirke å delta og bidra inn i sosiale fellesskap arrangert av Vår Frue åpen kirke. A-laget skal også besøke og delta i produksjon hos Krikens Bymisjon lavterskel arbeidstiltak.

Gatelaget og Kirkens bymisjon er også viktige gjensidige verdipartnere. Ranheim Gatelag spiller med Kirkens bymisjons logo på ryggen av spillerdrakten.

MOT ble en ny verdipartner for Ranheim Fotball Topp i 2022. Sammen skal vi gjennom skolebesøk og foredrag styrke ungdoms robusthet og livsmestring.

Annonse fra Obos-ligaen: