Første gang i grønn sone

Vi leverer tidenes høyeste poengsum for Ranheim og bryter en barriere ved å havne i kategori 3 – Grønn sone.

Annonse:

Klubber i lisensiert liga skal rapportere økonomi 2 ganger i året: Regnskapsavslutning 31.12 rapporteres 15.03 Regnskapsavslutning 30.06 rapporteres 01.09

Ved hver rapportering vil klubben bli kategorisert i det finansielle oppfølgingssystemet ut ifra gitte måleparametere. Basert på de siste rapporteringene har Ranheim Fotball for første gang nådd grønn sone!

- Naturligvis veldig bra, og selv om dette resultatet hører fortiden til følger det med en klapp på skuldra til alle som hver dag bidrar med solide prestasjoner i sin rolle, og sørger for at vi forbedrer oss innenfor det vi sier vi er og skal gjøre, sier klubbleder Frank Lidahl om tilbakemelding fra klubblisensnemnda i NFF.

En stor takk til Lade Regnskap for meget god ledelse og gjennomføring av prosessen rundt lisensrapporteringen!

Annonse fra Eliteserien: