Lagspresentasjon: Menn Rekrutt

Hver av 28 lagskullene i Ranheim Fotball lager en presentasjon av sitt lag, som vi vil presentere her med jevne mellomrom.

Annonse:

"De neste skal bli de beste" er et uttrykk vi bruker i Ranheim, og dette laget er enn så lenge klubbens eneste definerte satsningslag, foruten Obosligalaget vårt. Satsningslag i betydningen at det her først og fremst er «all in» for å bli best mulig som gjelder. 

Se videoreportasje nederst i saken

Hverdagen til disse spillerne skal handle om at de selv først og fremst tilrettelegger best mulig for sin egen utvikling. Når slike spillere møtes til trening og kamp, er det selvsagt en sterk kultur for UTVIKLING som gjelder. Da er vi på vegne av FELLESSKAPET like tydelig på at så lenge spilleren tenker på å utvikle laget og sine medspillere best mulig, så skal trenerne tenke det samme om spilleren. 

Laget har 24 spillere, 8 trenere og en stødig lagledelse som i hverdagen gir spillerne en særdeles tett oppfølging, der belastningsstyring og hyppig egenrefleksjon er sentralt. De neste som skal bli de beste pusher på for at akkurat det skal skje. De siste to-tre årene har dette resultert i flere som hospiterer på trening med A-laget og flere spillere som er tatt opp i A-stallen. Denne spillertroppen, som er et produkt av hele trøndersk fotball, har i så måte hatt en god utvikling mot et høyere nivå. I likhet med alle tropper som utvikler spillere til neste nivå, vil det blir stadig større utfordring i rekrutteringa av de neste som skal bli de beste. I Ranheim Rekrutt skal spillerne kunne realisere drømmen om toppfotball.

Annonse fra Obos-ligaen: