Ekstraordinært årsmøte om boikott VM i Qatar 2022

Gjennomføres digitalt 15.juni kl 19:00

Annonse:

Qatar utvalget, ledet av Sven Mollekleiv ble i mars nedsatt av NFF for å utrede fakta og virkemidler FIFA og NFF kan benytte for å styrke menneske- og arbeidstakerrettigheter i forbindelse med VM i Qatar, men også i fotballen generelt. Utvalget leverte 25. mai sin rapport. Ti av tolv utvalgsmedlemmer støtter konklusjonen om at «.... boikott av VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstaker rettigheter i Qatar. En boikott vil heller ikke være det mest effektive virkemiddelet for å påvirke FIFA til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter.»

Direkte til Qatar-utvalget med rapport

NFF siden med all informasjon om Qatar VM

Her er informasjon og artikler presentert av Norsk Supperterallianse

Spørsmålet om hvordan nasjonal- og internasjonal fotballpolitikk kan bidra til å styrke menneske- og arbeidstakerrettigheter er komplisert.  Rapporten Mollekleiv har utarbeidet fremstår grundig, nyansert og basert på dialog med relevante fagmiljø i Norge og internasjonalt. I tillegg til at så mange som tolv av utvalgets fjorten medlemmer støtter konklusjonen i rapporten, er det for styret i Ranheim FT viktig at LOs internasjonale avdeling og International Labour Organization (ILO) mener boikott ikke er det virkemiddelet som vil gi mest effekt nå. Qatar utvalget anbefaler en rekke andre tiltak de mener vil gi større effekt på menneske- og arbeidstakerrettigheter både i Qatar VM, men også i internasjonal fotball fremover i tid. 

Der er også av betydning at Norge vil kunne komme til å stå alene internasjonalt i denne saken. At vi boikotter VM i Qatar vil dermed kunne gi liten effekt, og samtidig frata oss muligheter for å påvirke hvordan fotballen kan bidra til å styrke menneskerettigheter og hindre sportsvasking fremover i tid. 

Vår mening, som også støttes av utvalget, er selvsagt fremdeles at tildelingen av VM til Qatar i 2022 var feil. Årsmøte i Ranheim fotball topp vedtok i mars i år, etter forslag fra styret, å be NFF støtte en boikott. Etter en ny vurdering med utgangspunkt i rapporten fra Qatar utvalget og informasjonen som har fremkommet siden mars har styret endret sitt syn. 

Vi kaller derfor inn til ekstraordinært årsmøte 15. juni klokken 19.00 der vi vil be våre medlemmer vurdere klubbens standpunkt til boikott av VM i Qatar på nytt, i tide før fotballtinget 20.juni. 

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt.

Klikk her for å melde deg på ekstraordinært årsmøte. (Nederst på siden)

De påmeldte vil få tilsendt lenke til det digitale møtet per e-post.

Annonse fra Obos-ligaen: