Ranheim permitterer ikke spillere

Vil legge til rette for spillerne kan forberede seg optimalt.

Annonse:

Vi står i en situasjon der det aller viktigste er liv og helse. Å få kontroll på smittespredningen iht myndighetenes strategi krever mye av mange. Det er veldig lite synd på fotballen i den store sammenhengen.

Vi eksisterer i vårt hode for å skape glede, fellesskap og opplevelser for folket. Og dit skal vi igjen komme, når verden er klar for det. Og på veien mot å komme dit er det selvsagt tøffe tak også for en fotballklubb.

FELLESSKAP er en av våre kjerneverdier. Fellesskap handler blant annet om å bry seg om de som er rundt oss. Ville det beste for hverandre. Vise empati for de som har det vanskelig, eller solidaritet for den som trenger det. Være inkluderende, og vise respekt.

Ranheim har besluttet å beskytte spillergruppa og ikke anvende permittering av spillertropp som virkemiddel – før det evt ikke er noen annen utvei. Vi har landet på et tomånedersperspektiv i første omgang, som sikrer en god løsning for spillerne fram til utgangen av mai.

Det blir avvikling av ferie i april med utbetaling av feriepenger den måneden, samt ordinær lønn i mai. Tomånedersperspektivet forutsetter at dagens situasjon ikke vesentlig forverres.

Det er flere grunner til at Ranheim velger å legge til rette for at spillerne kan forbedre seg så optimalt som mulig den neste perioden:
 

  • Vi vil med en slik løsning ta av spillerne stress, skape trygghet og forutsigbarhet de to neste månedene
  • Vi kan tilrettelegge individuelle treningsopplegg og gjennomføre oppfølging av hver enkelt iht enhver tid gjeldene regler for trening
  • Vi tror dette samler gruppe og styrker fellesskapet, lojaliteten til klubben og dette KAN bety bedre forutsetninger for å vinne flere poeng når den tid kommer
  • Med vår modell med kombinasjon fotball, studier og annen jobb vil mange av spillerne i Ranheim falle utenfor rettigheter til dagpenger med pt gjeldende lovverk
  • Vi har sammen de siste årene bygd opp ei lita ‘krigskasse’ som klubben nå ønsker skal komme spillerne til gode
  • I måned 2 vil spillerne også være tilgjengelig for å gi mer tilbake til våre sponsorer og samfunnsnyttige formål. Det er mange som har vært der for oss som nå har eller kan få utfordringer. Dersom det er oppgaver vi kan bidra til å løse i en periode så vil spillerne bistå etter beste evne, for å vise hvor mye vi setter pris på alle som er en del av Ranheim. Vi har bygd Ranheim sammen – og vi skal bygge hverandre på veien videre også.
  • Spillerne har beviselig mye jobb å gjøre den kommende perioden og vi mener det blir feil å velge permittering av den arbeidsgruppen før det i siste omgang blir helt nødvendig.  
  • I vår strategiplan er ett av fire overordnede punkter ‘å ikke bruke mer penger enn vi har’. Det har vi overholdt de fire siste årene og dermed mener vi det blir rett å holde folk i arbeid når det er arbeid å gjøre.
  • De beste klarer å bruke denne vanskelige perioden til å omstille seg, vinne nye posisjoner og sørger for å være på et rett sted når den den problematiske situasjonen i verden normaliserer seg. Ranheim tror sterkt på at vi KAN klare det.

Vi ser samtidig at det den kommende perioden blir vesentlig mindre arbeid på andre områder i klubben. Det betyr at vi vil søke mot å redusere bemanningen av øvrige administrative og sportslige roller til et minimum. Dette innebærer permittering av hele og deler av stillinger.

Beste ønsker til alle der ute – ta vare på hverandre. Vårt tips: Tenk på hvilke verdier du står for, oversett de til hva de skal bety for deg i valg, atferd og handlinger. Og bruk tiden godt på å etterleve de. Sammen skal vi skape et sterkere samfunn, fotballklubber og lokalsamfunn.

Kontaktpersoner ved spørsmål:

Frank Lidahl, Daglig leder, tlf 99 01 49 48
Øyvind Alseth, Leder spillerutvalg, tlf 41 58 73 50

Annonse fra Obos-ligaen: