Strålende engasjement

Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte gjennomført.

Annonse:

Onsdag ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte i solfylte rammer på Flipper. Den formelle delen ble først gjennomført som et ekstraordinært årsmøte. Styreleder Geir Mæland redegjorde for hvordan Ranheim har jobbet siden lock down 12.mars. Hva vi har tenkt og hvordan vi har agert ut fra ulike scenarioer og hvordan vi vurderer tiden fremover. Både inneværende år og neste år. Vi er offensive og mener vi har god fart og kontroll i en situasjon som har skapt stor usikkerhet i hele samfunnet. 

Det var viktig for oss som klubb å involvere medlemmene og informere om et endret risikobilde sammenlignet med det årsmøtevedtatte budsjettet. Årsmøtet ble forelagt et revidert nullbudsjett med en million lavere kostnader enn i februar, samt et risikobilde på 2 millioner på inntektssiden. Dette blant annet knyttet opp mot uklarheter mot myndighetenes tiltakspakke. Årsmøtet vedtok enstemmig å gi styret mandat til å benytte inntil 2 mill av egenkapital til å dekke potensielt underskudd i årsregnskap.

Etter tjue minutter gikk vi så over til kreativ tankesmie. Steinar Rokkones ledet seansen der medlemmene jobbet i grupper og fikk satt ord på ideer og tanker som kan bidra med å bygge Ranheim enda sterkere. Både med tanke på engasjement, hvordan fortsette med å knytte bydelen og nærliggende områder tettere på klubben, konkrete aktiviteter som kan skape inntekter og hvordan anvende kompetansen og erfaringen til medlemmer og frivillige inn i prosjekter. Alle ideer ble skriftliggjort, presentert og tatt imot for videre arbeid.

Mot slutten ble det også lansering av den nye boka ‘Superblå’. Steinar Saksvik var på plass og fortalte litt om hvordan han har arbeidet med å lage boka, et mesterverk som tar for seg vår nyere historie. Det ble velfortjent stående applaus til Steinar, som er et mange hundre eksempler på hvilken kompetanse vi er så heldig å ha i våre nære sirkler, og som er villig til å bruke den til det beste for klubben.

Etter to timer møte var det debrief for mange med noe godt i glasset ute i sola, vi takker alle fremmøtte for topp engasjement og gode bidrag.

Vi takker Flipper for fasiliteringen, en glimrende møteplass i lokalsamfunnet. Vi takker også vår samarbeidspartner Rosenborg Bakeri for nydelig kake som smakte utmerket, om ikke lenge kommer Rosenborg Bakeri også til Ranheim.

Annonse fra Obos-ligaen: