Slik tar Ranheim samfunnsansvar

Gjennom handling skal Ranheim Fotball Topp styrke fellesskap og forhindre utenforskap.

Annonse:

Vi skal gjennom trygge og inkluderende fellesskap skape tilhørighet og tilknytning til klubben. Gjennom fotballen skaper Ranheim som klubb stor aktivitet i nærmiljøet. Vi vil gjøre en positiv forskjell og gjennom våre handlinger vise at vi er en viktig samfunnsaktør i byen og spesielt i bydelen.

Våre samfunnsprosjekter:

Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi jobbe målrettet og initiere langsiktige prosjekter som skalper fellesskap og forhindrer utenforskap. Med utgangspunkt i dette har Ranheim Fotball Topp besluttet å prioritere noen områder klubben bryr seg spesielt om. Dette er områder vi kan vokse med og utvikle oss innen.

Våre aktiviteter understøtter klubbens fem bærekraftmål:

FN bærekraftmål i ranheim .jpg

Kontaktpersoner

Annonse fra Obos-ligaen: